Mgr. Alice Vlčková

alice_vlckova_svetlejsi.jpg


Již dlouhá léta pracuji s dětmi, důležitá je pro mě otevřená komunikace a úzká spolupráce rodič – dítě – pedagog, hravě a zábavně.

Vzdělání

Magisterské studium speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Absolvované akreditované kurzy

 • percepční a motorická oslabení ve školní praxi (Mgr. Pavla Bubeníčková, PhDr. Milena Bučková)
 • stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík (Mgr. Pavla Bubeníčková)
 • rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (Mgr. Jiřina Bednářová)
 • jak odstranit grafomotorické obtíže u dětí MŠ a žáků ZŠ – ergonomie psaní (PaedDr. Yveta Heyrovská)
 • edukativně – stimulační skupiny pro děti předškolního věku (Mgr. Jiřina Bednářová)
 • rozvoj vnímání dítěte předškolního věku (Mgr. Jiřina Bednářová)
 • trénink jazykových schopností podle Elkonina I, II (Doc. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.)
 • diagnostika dyskalkulie (Mgr. J. Bednářová, PaedDr. Hana Žáčková)
 • reedukace dyskalkulie mladší a starší školní věk (Mgr. Jiřina Bednářová)
 • diagnostika struktury matematických schopností (Mgr. Traspe, Mgr. Skálová)
 • matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií (PaedDr. R. Wolfová)
 • základy pedagogiky nadaných (PhDr. J. Jurášková, Ph.D.)· Metody nácviku čtení a psaní (Mgr.  Zuzana Pavelová)
 • senzomotorická cvičení (Mgr. Mileta Hřebíková)
 • kurz Neurovývojová terapie pro školní praxi (Mgr. M. Volemanová)
 • test rizika poruch čtení a psaní rané školáky (PaedDr. D. Švancarová)
 • dále semináře a kurzy zaměřené na speciálně pedagogickou diagnostiku

Praxe

 • speciální školství - učitelka
 • Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 10, školní speciální pedagog

Aktuálně

 • Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje – speciální pedagog
 • Tip Toes Primary School, česko-britská základní škola – školní speciální pedagog


poradna.jpgporadna2.jpg


Spolupracuji

PhDr. Michaela Šleglová

Psychoterapie a poradenství pro dospělé, děti, páry i rodiny

Ženské domovy

Ostrovského 3

Praha 5 – Smíchov

Email: sleglova@psychologickapraxe.cz

Telefon: 731 511 049

https://psychologickapraxe.cz/

Mgr. Pavlína Froňková

Ambulance klinické logopedie

Jiřího Wolkera 503

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

250 01

e-mail: fronkova.pavlina@volny.cz

Telefon: 326 904 252