Speciálně pedagogické poradenství

ilustrace

Pracuji jako speciální pedagog a své bohaté zkušenosti zhodnocuji v mé soukromé praxi. Zaměřuji se na rozvoj motoriky a grafomotoriky u předškoláků a na diagnostiku a reedukaci specifických poruch učení u školních dětí.

ilustrace

Co nabízím

ilustrace pro diagnostiku deti

Diagnostika

  • diagnostika školní zralosti
  • diagnostiku výukových potíží u dětí od 1. do 9. třídy ZŠ
Více arrow_forward
ilustrace deti pro stimulační programy

STIMULAČNÍ PROGRAMY

  • Grafomotorický nácvik
  • Neuro - vývojová stimulace
  • Stimulační program Maxík
Více arrow_forward
ilustrace deti pro reedukace a konzultace

reedukace a konzultace

  • individuální reedukace
  • pravidelné konzultace
  • jednorázové konzultace
Více arrow_forward
ilustrace deti pro semináře

semináře

  • workshop pro předškolní děti a jejich rodiče
  • přednáška pro rodiče s psychologem a speciálním pedagogem
Více arrow_forward